Hírek

Közmeghallgatás és falugyűlés

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST, Falugyűlést

tart, melyre községünk minden lakóját meghívjuk és elvárjuk

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 54. § értelmében, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.9.) önkormányzati rendeletének 26. § (1) bekezdése szerint, valamint a 93/2021. (IX.21.) határozata alapján

2021. október 19-én (kedd) 17 órára

közmeghallgatást hív össze.

A közmeghallgatás helye: Iskola Aulája

Napirend:

  1. / 2021. év eltelt időszakának értékelése
  2. / Tájékoztató a 2022. év terveiről
  3. / Lakossági kérdések, bejelentések

A közmeghallgatás fontosságára tekintettel kérem, azon szíveskedjen részt venni.

Anarcs, 2021. október 11.

Kertész Zoltán
polgármester