Hírek

Óvodai-bölcsődei beíratás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján, a fenti időpontban személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával történik, kivéve járványügyi veszélyhelyzet esetén. Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda-Bölcsőde és Konyha Óvodájában (4546 Anarcs Iskola u. 2.) beíratás időpontja:

2020. április 26-án (hétfő) 08.00-16.00 óráig,
2020. április 27.-én (kedd) 08.00-16.00 óráig.

Járványügyi veszélyhelyzet esetén kérem a szülőket, hogy telefonon (0630/6376866), vagy e-mailben (minkaovigmail.com) vegyék fel a kapcsolatot az óvodával, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy az óvodánkba kívánja beíratni gyermekét.
A beiratkozáson egy személy jelenhet meg!

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni a gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

  • Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.(Az óvodai nevelés kötelező)
  • Be kell íratni azt a gyermeket is, aki 2021. december 31-ig betölti a harmadik életévét és az óvodai nevelésben szeptembertől részt kíván venni.
  • Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama alatt betölti a 2,5 életévet.(Az év közbeni felvételi igény azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 2,5 életévüket)

Anares községben integrált óvodai nevelés- sajátos nevelési igényű gyermekek számára- az alapító okirat szerint történik az óvodában, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beíratáshoz be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és a lakcímkártyát).
  • a gyermek TAJ kártyáját

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Az óvodai közlés döntésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. (A helyben szokásos módon értesítjük a szülőket.)

Az NKT. 37. § szerint az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Óvodia beiratkozás hirdetmény.pdf LETÖLTÉS

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
05:15 20:39

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.