Hírek

Szociális célú tüzelő támogatás

Szociális célú tüzelő támogatás

HIRDETMÉNY
Szociális célú tüzelő támogatás iránti kérelem benyújtásához

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tüzelő támogatás iránti kérelmeket 2023. november 1.-2023. november 15. napjáig lehet benyújtani a gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)

A 2023. november 1-től hatályos szabályozás az alábbiakban rendelkezik:
11. Szociális célú tüzelő támogatás34

16. §
(1) A polgármester a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2)35 Szociális célú tüzelő támogatásban részesül az:

a)36 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 350%-át,
b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 120.000 Ft-t nem haladja meg,
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.

(3)37 A támogatás iránti igényeket a képviselő-testület határozatában megállapított időpontban lehet benyújtani, a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.

(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:

a) aktív korúak ellátására,
b) idős korúak járadékára,
c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,
d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5)3 8 A támogatás mértéke, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett pályázat eredményének függvényében, háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa, vagy 10 q barnakőszén. A kérelmező részére a támogatásként meghatározott tüzelő mennyiségét az önkormányzat részére megállapított tüzelő mennyiség és a jogosult kérelmezők hányadosaként, 1/10-es kerekítéssel, m3-ben, vagy kg-ban állapítja meg a polgármester.

(6)39 Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani. Az önkormányzat a szociális célú tüzelő támogatásban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

(7) A kérelemben foglalt adatok valódisága a hivatal által készített környezettanulmány útján ellenőrizhető.

(8) A polgármester a kérelmekről tárgy évet követő év január 31. napjáig dönt.

Anarcs, 2023. október 30.

Kérelem szociális célú tüzelő igénybevételére LETÖLTÉSE

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
05:15 20:39

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.