Hírek

Szociális célú tűzifa támogatás

tuzifa

HIRDETMÉNY
Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtásához

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2021. november 1.-2021. november 30. napjáig lehet benyújtani a gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat szociális rendelete felülvizsgálatra került és a Képviselő-testület 2021. szeptember 21-én tartott ülésén elfogadta az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendeletét, mely az önkormányzat által nyújtott ellátásokat szabályozza. Kérjük az ellátásokkal kapcsolatosan tájékozódjon a www.anarcs.hu oldal, rendeletek aloldalán, vagy telefonon, ügyfélfogadási időben a 06-45/404-011 telefon számon.

A 2021. november 1-től hatályos szabályozás az alábbiakban rendelkezik:
„2. Szociális célú tűzifa támogatás
16. §.

(1) A polgármester a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.
(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesül az:
     a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át,
     b) a 65. életévét betöltött ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 120.000 Ft-t nem haladja meg,
     c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
     d) a lakását kizárólag, vagy részben fával fűti.
(3) A támogatás iránti igényeket tárgy év november 1. napjától november 30. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.
(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:
     a) aktív korúak ellátására,
     b) idős korúak járadékára,
     c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,
     d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa. A kérelmező részére a támogatásként meghatározott tüzelő mennyiségét az önkormányzat részére megállapított tüzelő mennyiség és a jogosult kérelmezők hányadosaként, 1/10-es kerekítéssel, m3-ben állapítja meg a polgármester
(6) .Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.
(7) A kérelemben foglalt adatok valódisága a hivatal által készített környezettanulmány útján ellenőrizhető.
(8) A polgármester a kérelmekről tárgy évet követő év január 31. napjáig dönt.”

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Anarcs, 2021. október 26.

Kertész Zoltán
polgármester

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. május 25. szombat
Orbán
04:59 20:36

Holnap
Fülöp, Evelin
napja lesz.