Hírek

Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem beadása

tuzifa

Anarcs Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet 2020. október 26. napjától 2020. november 30. napjáig lehet beadni a Gyulaházai Közös önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.).

A jelenleg hatályos szabályozás az alábbiak szerint rendelkezik:

Szociális célú tűzifa támogatás 
16/A. §.

(1) A Képviselő-testület a településen élő szociálisan rászorulók részére a téli időszakban szükséges tüzelőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújthat az önkormányzat által elnyert támogatott mennyiség erejéig.

(2) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, (85.500.-Ft)
b) a 65. életévét betöltött, ténylegesen egyedül élő személy, akinek a jövedelme a 100.000 Ft-t nem haladja meg,
c) a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
d) a lakását kizárólag, vagy részben fával füti.

(3) A támogatás iránti igényeket 2020. október 26. napjától 2020. november 30. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon. A határidő jogvesztő. Támogatást csak lakott ingatlanra lehet igényelni.
(4) A kérelem elbírálásánál előnyben részesül, aki:

a) aktív korúak ellátására,
b) Időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőre,
d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.
(6) Azonos lakcímmel rendelkező kérelmezők esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.
(7) A Képviselő-testület a kérelemben foglalt adatok valódiságát ellenőrizheti a hivatal által készített környezettanulmány útján. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(8) A Képviselő-testület a kérelmekről 2021. január 31. napjáig dönt.

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
04:49 20:52

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.