Hírek

Tájékoztató az idősek támogatásával kapcsolatosan

Tájékoztató az idősek támogatásával kapcsolatosan

Az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete az alábbiakat írja elő:

5.s

(1) Az idősek támogatása évi egyszeri támogatás, melyet annak az idős embernek nyújt a polgármester, aki életvitelszerűen anarcsi lakcímen él és szociálisan rászorult.
(2) Idős ember, aki 65. életévét a támogatás megállapítása évének december 31. napjáig betölti. Szociálisan rászorult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 600 %-át, egyedül élő esetén 700%-át nem haladja meg,
(3) A kérelem elbírálása a személyi adat- és lakcím nyilvántartás adatai alapján történik, valamint a szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján kerül megállapításra.
(4) A kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén kell benyújtani. A kérelmek benyújtásának határideje október 1 - október 31. A határidő elmulasztása jogvesztő
(5) A támogatás mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet alapján határozattal állapítja meg. A megállapított támogatás pénzben, vagy természetben utalvány formájában adható."

2021-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzése alapján a település szociális rendelete felülvizsgálatra került. Az egyes ellátások tekintetében, többek között az idősek támogatására vonatkozóan jelezte, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 25.§ (3) bekezdésének b) pontja értelmében szociális ellátás csak szociális rászorultság esetén állapítható meg. A fenti törvény által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő, nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes az e törvényben megfogalmazott rászorultsági elvvel. A meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak.

Az öregségi nyugdíjkorhatár a 1957. év után születettek esetében, a betöltött 65. életév. Mivel az önkormányzat az idősek ellátását szociális ellátásként biztosítja, mindezek figyelembevételével döntött a képviselő-testület az idősek ogatása ellátás jogosultsági szempontj airól.

Valamint 2022. évben, 10.000,- Ft értékű készpé tám gatást állapított meg az önkormányzat képviselő-testülete a 224/2022. (IX.19.) ha ározatáyal.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Anarcs, 2022. szeptember 29.

Kertész Zoltán
polgármester

IDŐSEK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM LETÖLTÉSE

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
04:49 20:52

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.