Hírek

Pályázati felhívás

Tisztelt Lakosság!
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2020.01.14.) határozata alapján a 2021. február 9-én a polgármester, arról döntött, hogy a településen futó közfoglalkoztatási programokba bevonható személyekről a Képviselő-testület nevében dönt. Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy ha lentebbi feltételeknek megfelel, jelentkezését minél hamarabb, de legkésőbb 2021. február 24-ig adja le az önkormányzati hivatalban, mivel a Startmunka program 2021. március 1-től indul.

Ki lehet közfoglalkoztatott?

A jogszabály az alábbiak szerint határozza meg a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó elvárásokat:

Közfoglalkoztatottként azt a személyt lehet alkalmazni, aki 16. életévét betöltötte és megfelel az alábbiak egyikének:

  • járási hivatalban regisztrált álláskereső
  • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesül, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult;
  • rehabilitációs ellátásban részesül;
  • menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be;
  • harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság kijelölte a tartózkodási helyét.
  • 25 év alatti személyeket csak abban az esetben vonhatnak be a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci program nem kínál számukra egyéb reális lehetőséget;
  • a szakképzettséggel rendelkezők és azok, akik várhatóan önállóan is képesek elhelyezkedni, csak abban az esetben kerülhetnek közfoglalkoztatásba, ha a járási hivatal közvetítési kísérlete három alkalommal — a munkáltató oldalán felmerülő okból —sikertelen volt, vagy 3 hónapig nem tudott a járási hivatal az álláskereső számára megfelelő állást felajánlani.
  • Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető. A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt időtartam. A hatósági szerződés meghosszabbítása vagy a korábbi támogatási időszak lejártát követő hat hónapon belül újabb hatósági szerződés megkötése esetén a közfoglalkoztatási jogviszony Mt. 192..§ (2) bekezdése szerint számított időtartama az öt évet meghaladhatja, azonban nem haladhatja meg a tíz évet.

Anarcs, 2021. február 9.

Anarcs Közég Önkormányzata

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
04:49 20:52

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.