Hírek

TÁJÉKOZTATÓ - tanévkezdési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ - tanévkezdési támogatásról

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2021. (X.5.) rendelete az alábbiakban rendelkezik a tanévkezdési támogatás szabályairól:
„5. Tanévkezdési támogatás
6. §

(1) A tanévkezdési támogatás évi egyszeri támogatás, melyet annak az anarcsi lakóhellyel (állandó, tartózkodási hely) rendelkező bölcsődei, köznevelési és közoktatási intézményben, középfokú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, tanulónak az érettségi, vagy az első szakma megszerzéséig, valamint a felsőfokú oktatási intézmény első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatójának a részére - a „B” típusú Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők kivételével-, nyújt a polgármester, aki szociálisan rászorult.

(2) Szociálisan rászorult az a gyermek, tanuló, hallgató, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 800%-át, nem haladja meg.

(3) A szociális rászorultság a kérelmező nyilatkozata alapján kerül megállapításra.

(4) Az anarcsi köznevelési intézményekben jogviszonnyal rendelkezők részére a támogatás
megállapítására a kérelem és az intézmények által közölt vezetői nyilatkozat alapján (mely
tartalmazza a beiratkozott gyermek nevét, lakcímét és törvényes képviselője nevét, jogviszony igazolás) kerül sor. A kérelmeket az intézmények vezetőihez kell benyújtani, akik azokat továbbítják az elbíráló hatósághoz.

(5) Azon gyermekeknek, tanulóknak és hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, akik nem anarcsi intézményben folytatják tanulmányaikat csatolni szükséges intézménylátogatási- hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumot.

(6) A kérelmeket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltségén kell benyújtani. A kérelmek és az intézményi pótlisták benyújtásának határideje szeptember 30. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) A támogatást és annak mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendelete alapján határozattal állapítja meg.

(8) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, melynek kifizetése lakossági folyószámlára utalással, vagy postai utalványon történik.”

Azoknak, akik az anarcsi köznevelési intézményben, - tehát az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha és a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye -, rendelkeznek jogviszonnyal, a kérelmet az intézményben kell benyújtani, a támogatáshoz az intézményvezetők biztosítják a jogviszony igazolást. A kérelmeket az intézményvezetők iránymutatása alapján, az általuk megjelölt időpontban kell benyújtani.

Kérelmet azoknak, akik, vagy akiknek a gyermeke, gyermekei nem a településen járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába az önkormányzati hivatalban 2022. szeptember 12-től lehet benyújtani az iskola/óvoda látogatási igazolással együtt.

A képviselő-testület 2022. július 18-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatokat (195, 199, 200, 201/2022.(VII.18.)) hozta a tanévkezdési támogatással kapcsolatosan:

1./ a bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekeknek 10.000.-Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő-testület

2./ azon általános iskolai tanuló részére és középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult– az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig – 10.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő-testület.

3./ azon általános iskolai tanuló részére és középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre NEM jogosultak– az érettségi, illetve az első szakma megszerzéséig – 13.000.-Ft összegű tanévkezdési támogatást nyújt a képviselő-testület.

4./ a felsőfokú oktatási intézmény első évfolyamos, nappali tagozatos hallgatója részére 18.000.- Ft összegű tanévkezdési támogatás nyújt, kivéve azokat, akik „B” típusú Bursa ösztöndíjat kapnak.

Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy minden önkormányzat által folyósított ellátás tekintetében ellátásai kiutalását, illetve folyósítását kérje bankszámlájára.

A fentiekben részletezett információkhoz kapcsolódó dokumentumok a honlapról letölthetőek:

www.anarcs.hu

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

Együttműködésüket megköszönve:
Anarcs, 2022. augusztus 8.
Tisztelettel:
Kertész Zoltán
polgármester

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
04:49 20:52

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.